Millega värvida piirdeaedasid?

TM Kodu&Ehitus
Shutterstock

Millega ja kuidas hooldada puitaeda, et see kaua vastu peaks?

Teknose spetsialist Aare Arndt ütleb, et kõige hooldevabam puitaed on valmistatud süvaimmutatud saepinnalisest puidust. Pärast aastast ilmastikukoormuses olemist võib selle üle värvida välitingimustesse sobivas toonis vesialuselise katva puiduvärviga. Katmiseks võib kasutada ka poolläbipaistvaid puidulasuure, arvestades, et lõpptulemus on mõjutatud aluspinna toonist.

"Kui puit ei ole tehases immutatud, tuleb alustada kruntimisest. Seejärel jätkatakse nagu eelmises kombinatsioonis: kattev värv või poolläbipaistev puidulasuur. Peensaetud pinnal püsivad värvid kauem, höövelpinnal võiks eelistada lasuure, mida saab vastavalt vajadusele aeg-ajalt uuendada," seletab Aare Arndt.

Mida teha metallaiaga? Metallpinnad peaksid olema roostest puhastatud, mehaaniliselt ja/või “roostesurmaga”. Esmalt krunditakse pinnad roostetõrjekrundiga, seejärel värvitakse pinnavärviga. Tsinkpinnad tuleks puhastada õlist ja rasvadest vastava pesuainega.

Kui sageli peaks piideaedu värvima? "Hooldusvärvimise sagedus sõltub paljudest teguritest: ilmastiku- ja asustusekoormus, kasutatud alusmaterjalide tüübid ja iseloom, pinnakattematerjalid ja värvimistingimused. Merekliima ja linnatänavate liikluskoormus räsib pindu jõulisemalt kui idüll metsatuka varjus. Saelauale kinnitub värv tugevamini höövellauast, kuid viimase pind poolläbipaistva lasuuri all võimaldab näha kauneid puidumustreid. Kattev värv karedal laual vajab harva hooldamist. Lasuure uuendatakse tihedamini, paari kuni viie aasta järel. Ei tohi alahinnata ka töötlemise ajal valitsevaid tingimusi: puit peab olema kuiv ja kvaliteetne, täidetud peavad olema kõik tootekirjeldustes toodud nõuded temperatuuride ja õhuniiskuse suhtes. Hallitusepesuainet tuleb kasutada hallituse olemasolul," räägib Aare Arndt.

Sarnased artiklid