Õhksoojuspumba valikul alusta ootustest ja lähtu ruumist. Mitu ruutmeetrit ja mitu siseosa?
kodus.ee
Soodsamad pumbad ei ole enamasti suutelised üksi maja soojaks kütma, kuid võivad olla lisakütteallikana väga tõhusad. | Shutterstock

Õhksoojuspump on viimase kümnendi müüduim kütteseade ja seda põhjusega – hind on vastuvõetav, paigaldamine lihtne ja energiasääst märkimisväärne. Õhksoojuspump pole siiski kõikvõimas imemasin ja sellele esitatavad ootused peavad jääma realistlikuks.

Hansaposti veebikaubamaja tootejuht Kristjan Kull selgitab, kuidas valida ja paigaldada pumpa nii, et maja saaks ootustele vastavalt soojaks.

Õhksoojuspump on tõhusaim kombineerituna teiste kütteliikidega. Näiteks ahiküttega majas hoiab õhksoojuspump pererahva äraolekul stabiilset temperatuuri ega lase ka ahju kütmisega viivitamisel toa temperatuuri ebamugavalt madalaks langeda. Õhksoojuspump on asjakohane ja säästlik lisavõimalus ka neis majades ja ridaelamuboksides, mida köetakse elektriga. Kuna ühekordne investeering pumpa on mõõdukas, siis tekib kokkuhoid elektrikuludes juba kuudega. Mõnel puhul kasutatakse õhksoojust ka ainsa kütteallikana, kuid sel juhul tuleb pumpa valida eriti põhjalikult (ja mitte soodsaimate mudelite hulgast) ning tõenäoliselt ei saa piirduda vaid ühe kütteseadmega.

 

Kaardista ootused

 

Õhksoojuspumpade müük kasvab hüppeliselt kaks korda aastas – esimese külmalaine ajal sügisel ja kuumal suvel. Pumba ostmisega ei tohiks aga kiirustada ja pelgalt sooduspakkumistest lähtuda, vaid alustada ootuste kaardistamisest ning plusside ja miinuste rittaseadmisest, et enda jaoks parim valik langetada.

Müügil on väga erineva hinna ja kvaliteediga seadmeid ning loomulikult pole neilt kõigilt põhjust oodata täpselt sama tulemust. Ühtlasi on pumpade puhul oluline süveneda sellesse, mida hind täpsemalt sisaldab – kas ainult toodet või toodet koos paigalduse ja koolitusega. Mõnikord tahetakse seade ise paigaldada, aga enamasti katkestab see automaatselt garantii. Ka koolitus on oluline, et osataks seadet hooldada ja vältida rikkeid.

Soodsamad pumbad ei ole enamasti suutelised üksi maja soojaks kütma, kuid võivad olla lisakütteallikana väga tõhusad. Kui soov on kütta maja õhksoojuspumbaga ka käredate külmakraadidega, tuleb rohkem investeerida.


Lähtu ruumist


Õhksoojuspumba ostul tuleb jälgida kasuteguri muutumist erinevate õhutemperatuuride juures. Osa seadmeid sobibki kas ainult lisakütteallikaks või vaid jaheda ilmaga (kui õues on plusskraadid) maja soojaks kütma.

Turul leidub aga ka neid kütteseadmeid, mis on efektiivsed 20 külmakraadi juures. Loomulikult kasvab külmakraadide lisandudes ka energiakulu, aga see on seadmeti erinev, seega võiks enne ostu sooritamist jälgida ka kõveraid – milline on energiakulu erinevate välisõhu temperatuuride juures.

Lisaks sellele, kas tegu on ainsa või lisakütteallikaga, mängib pumba valikul olulist rolli köetava ruumi suurus. Enamik õhksoojuspumpasid on mõeldud maksimaalselt 100 ruutmeetri kütmiseks või jahutamiseks, aga majad on enamasti suuremad. Arvestama peab sellegagi, et pump puhub õhku välja ühes ruumis ehk mitme ruumi soojendamiseks on tarvis kas vaheuksi lahti hoida või soetada seade, millel on 2–3 siseosa, mis paigutatakse erinevatesse tubadesse.

Köetavate ruutmeetrite kõrval on oluline lähtuda ruumi kõrgusest, maja soojustusest ning klaaspindade soojapidavusest. Vähetähtis pole seegi, kas maja asub tuulepealsel väljal või linnas. Toote juures väljatoodud soovituslik ruutmeetrite maht lähtub keskmisest eluruumi kõrgusest, normaalsest soojustusest ja tavapärasest ümbritsevast keskkonnast. Näiteks pea olematu soojustusega suvilas peab pump kindlasti rohkem vaeva nägema ja seega võiks arvestada ruutmeetreid n-ö varuga.

Kõik õhksoojuspumbad tekitavad vähemal või suuremal määral häält. Kaasaegsed ja kallimad vähem, vanemad ja soodsamad rohkem. Tänapäevase õhksoojuspumba häält võib võrrelda külmkapi või akna tagant tuleva ühtlase mürafooniga, mis meid päevasel ajal toimetades enamasti ei häiri, aga öösel magamistoas hakkab siiski segama. Sel põhjusel ei soovitata panna õhksoojuspumba siseosa magamistuppa ega välisosa magamistoa välisseinale. Kui tegu on puitmajaga, siis on mõistlik paigaldada seade pigem maapinnale spetsiaalse raami külge.


Jäta paigaldamine spetsialistile


Õhksoojuspump näib küll lihtsa tootena, kuid tegu on kütteseadmega, mille peab paigaldama litsentseeritud spetsialist. Hea on, kui tootepaigaldust pakub toote müüja, sageli sisaldab toote hind juba nii paigaldust kui ka tootekoolitust. Kui müüja paigaldust ei paku, tuleb leida spetsialist, kellel on nii paigaldamiskogemus kui ka seda kinnitav dokument, et seadme garantii ei katkeks.

Kui ka seadme paigaldus on hinna sees, võib tekkida täiendavaid lisakulusid. Näiteks mõnel puhul pole võimalik seadet paigaldada maapinnalt või rõdult ning tuleb tellida korvtõstuk.

Enamasti pakub paigaldaja ka koolitust, mis on oluline selleks, et seadet korrapäraselt ja õigesti hooldataks, see omakorda tagab vajadusel garantiiremondi. Enamik tootjaid pakub garantiid kaheks aastaks, aga on ka tootjaid, kelle toodete garantii ulatub 5 aastani.

Õhksoojuspumba eluiga on minimaalselt 10 aastat. Kui toodet hooldatakse regulaarselt, kasutatakse heaperemehelikult ja pigem lisakütteallikana või jahutajana, siis võib toode töötada ka 20 või rohkem aastat. Küll on tähtis, et kui sobilik seade on välja valitud ja nõuetekohaselt paigaldatud, tuleb seda aeg-ajalt puhastada ja hooldada. Enamasti saavad majaomanikud sellega ise hakkama, harvem on tarvis ka spetsialisti abi.

Õhksoojuspumba plussid:

+ ökonoomne ja säästlik küttelahendus

+ mõõdukas ühekordne investeering

+ sobib kütmiseks ja jahutamiseks

+ sobib majja, suvilasse ja korterisse, viimasel puhul vajab ühistu kooskõlastust

+ kuivatab niiskeid ruume ja puhastab õhku (kehtib osade toodete puhul)

+ ühildub nutiseadmega ning saab lülitada distantsilt tööle (kehtib osa toodete puhul)

 

Õhksoojuspumba miinused:

- tekitab mõningast müra, seega pole soovitatav paigaldada magamistuppa

- kütab ühte ruumi, eeldab siseuste lahtihoidmist või igasse ruumi eraldi siseosa paigaldamist

- põhjustab õhuliikumise ja kuivatab õhku

Sarnased artiklid