Mida teha, kui sipelgad kipuvad elamisse?
Kairi Oja
TM Kodu & Ehitus
Sipelgad | Shutterstock

Kuidas kutsumata külalised - sipelgad, kes hulgakaupa elamisse pressivad- õue tagasi juhatada?

Saue vallavanem Andres Laisk on aastaid puhanud Hiiumaal, ent talvisel ajal on suvekodu üksi ning nii leiab Laisk kevadeti saarele jõudes tihtipeale eest uued elanikud. Kord juhtunud koguni nõnda, et sipelgad otsustanud tulla kogu perega.

Edasi lugemiseks

Kodus.ee tellimus annab ligipääsu kogu kodus.ee veebilehe tasulisele sisule, sh sinna valitud ajakirjade Kodutohter, Tehnikamaailm, Kodu & Aed, Minu Aed, Jõulud, Diivan, TM Kodu & Ehitus lugudele ning muudele Ühinenud Ajakirjade väljaannete materjalidele ning kodus.ee lisalugudele.
Veebilehe sisu on paberväljaannetest eraldiseisev ning kehtiv paberväljaande tellimus ei anna ligipääsu kodus.ee lehele. Paberväljaande saab tellida veebilehelt ajakirjad.ee, kodus.ee tellimuse vormistamiseks vajuta nupule "Kodus.ee tellimus".

Sarnased artiklid