Liimmasside uus sugupõlv. Tõsine konkurent kruvidele

Kyosti Isosaari
Detailid, mida varem kinnitati kruvidega, tõmbneetidega, klambritega või kummimuhvidega, on nüüdsel ajal kinnitatud liimmassiga. | Kyosti Isosaari

Tänapäevaste liim- ja tihendusmasside kohta väidetakse selliseid omadusi, millesse veel kümme aastat tagasi oli raske uskuda. Modifitseeritud silikoonidel põhinevad liim- ja tihendusmassid annavad õigetes kasutuskohtades ja õieti kasutatuna üsna hea kinnituse ja väga hea elastsuse. Ka tööturvalisuse seisukohalt on need tooted teistest võistlevatest liimitüüpidest meeldivamad kasutada.

Liimide ja liimimisega on jätkuvalt levinud arvamus, et selline vahend ja tööviis kõige usaldusväärsem pole. Kui ehitus- ja remonditöödes asjatundmatu teeb ettepaneku mingi olukorra lahendamisel kasutada liimimist, saab vanakooli puusepa või metallimehe näos põlglikku irvet näha. Aga maailm on muutumas!

Tööstuses on erinevaid liim- ja tihendusmasse kasutatud juba pikka aega. Näiteks saab siin tuua autotööstuse. Osad, mida varemalt kinnitati kruvidega, tõmbneetidega, klambritega või kummimuhvidega, on nüüdsel ajal kinnitatud liimmassiga. Muuseas on sõiduautode tuuleklaasid peaaegu eranditeta paigaldatud liimiga.

Tugevate liim- ja tihendusmasside laiemaks kasutamiseks on olnud mitmeid takistusi. Pelgalt juba ebalev suhtumine eelmainitud toodetesse on tootearendust pidurdanud. Ja teisalt ei sobi paljud tööstusliimid tööturvalisusest johtuvate põhjuste pärast laiatarbekasutuseks.

Võrdlemiseks valitud MS-/SMP-polümeerid on siiski meeldiv erand. Need ei sisalda lahusteid ja ka muidu on nende koostis teadaoleva põhjal tervisele mitteohtlik. Parimana terviseohutuse mõttes saab esile tuua, et eelpoolnimetataud toodetes puudub polüuretaanpõhistes liimides ja tihendusmassides sisalduv isotsüanaat.

MS-/SMP-põhiste liim- ja tihendusmasside kasutaja jaoks toodete polüuretaanidest tervist vähem kahjustav koostis nähtub ka sellest, et enamusel võrreldud toodedest on siseõhu kvaliteediklass M1. Kui seda M1-klassi ka tootele märgitud ei ole, ei tähenda see muidugi automaatselt, et mainitud toode teistest tingimata halvem oleks – klassifitseerimismärke saamine võib olla lihtsalt parasjagu menetluses.

Nõudlikkus sideaine suhtes
 

Müügil olevate liimide suhtes on vahel raske teada saada, mis nende sideaineks on. Teemakohane sõnavara on tihtipeale sedavõrd keeruline, et ka maaletoojad võivad erinevate nimetuste puhul täbarusse sattuda. Seega, et võrdluses oleksid tooted võimalikult üht tüüpi, välistati võrdlusest need tooted, milles oli sideainena polüuretaan.

Võrdlusesse valitud toodete sarnasust kontrolliti liimmasside tootelehtedelt ja kasutusturvalisuse juhendist. Peamiselt on toodete põhiline koostisaine modifitseeritud silikoon vinüültrimetoksüsilaan. Sideainete samalaadsusele lisaks eeldati, et liim- ja tihendusmassisid oleksid ka teatavas värvivalikus.


Tähtsaimaks omaduseks liite tugevus
 

Modifitseeritud silikoonidel põhinevatele toodetele antud omaduste kirjeldus on pikk. Näiteks peaksid need olema vastupidavad paljudele kemikaalidele ja UV-kiirgusele. Võrdluses olnud tooted on loomulikult kasutatavad ka välistingimustes.

Ilmastikuteste võrreldud toodetega siiski ei tehtud. Põhjuseks see, et liimliidete puhul vaid väike osa liimmassist on ilmastiku mõjutada. Eeldatavalt poleks UV-kiirgusega ja vihmutamisega pruugitud saada mainimisväärselt erinevaid tulemusi.

Liim- ja tihendusmassidega tehtud liidete vanutamine otsustati teha kuumaga töödeldes. Lõpptulemus oli siiski veidi üllatav. Tüüpiliselt ju ained kuumuse mõjul kaotavad oma tugevust, aga liim- ja tihendusmasside puhul oli see vastupidine.

Murdejõu põhjal kõikide testitud liim- ja tihendusmasside tugevus kuumusega vanutamisel paranes. Ka suurima tõmbetugevusega tekkinud venivus ja jäi enamvähem samaks või siis isegi kasvas. Seega kuumusega vanutamine muutis tooted ainult paremaks.

Jõud, mis katsetükke koos hoidsid, arvestades liitekoha mõõte, olid lausa suurepärased. Ka elastsuse poolest ei olnud vähemasti tooteile kasutusjuhendis antud lubatud määra suhtes mingeid probleeme.

Päris laitusteta siiski läbi ei saanud. Algse nakkuvuse jaoks on vaja MS-/SMP-tüüpi liimidega lisatööd teha. Kui liimitavad esemed on liidetavate pindade poolest paindekiududest mõjutatud, tuleb liitekoht alguses liimi toimimise hõlbustamiseks surve alla panna või ära toestada.

Lisaks peab meeles pidama, et võrdluses olnud tooted osade plastide puhul ei sobi. Ka poorsete pindadega võib probleeme tekkida – pastalaadne liimmass ei taha aluspinda imenduda.

Sarnased artiklid