shutterstock_72747565.jpg

Sauna või eluruumi rajamine keldrisse on otstarbekas siis, kui kelder on piisava kõrgusega ja kommunikatsioonid asuvad õigetel kõrgustel. | Shutterstock