Uuenduskuur leiliruumis. Laudise paigaldamise nipid
TM Kodu&Ehitus
Laudise panekut alustatakse tagaseinast, ukse ümbrus jääb viimaseks. | Shutterstock

Voodrilaua profiil ja paigalduse suund mõjutavad saunaruumi väljanägemist: horisontaallaudis teeb selle visuaalselt madalamaks, vertikaalne kõrgemaks. Kuid ka uuenduskuuri tegemisel on vahe: rõhtvoodri alumised lauad saab niiskuskahjustuste korral lihtsalt välja vahetada, püstlaudist parandada soovides tuleb aga kogu seina ulatuses uus vooder panna.

Enne uue laudise paigaldamist tuvastatakse laudisealuse seinakarkassi postide olukord. Heal juhul piisab seina katmisest voodrialuselt siseküljelt ja laest uue fooliumiga. Leiliruumi aurutõke peab olema katkematu: jätkukohad tihendatakse kuumakindla teibiga, ka alumine serv teibitakse seina külge.
 

Märgistus ja kinnitusviis

Enamkasutatud lauaprofiilidel on kolmetäheline tähistus. Esimene täht näitab kasutuskohta, teine sulunditüüpi ja kolmas ühenduse või profiili tüüpi. Näiteks STP-profiiliga laudadel tähendab S sisekasutust, T täissulundit ja P ümardatud serva.

Saunaseinu katavad tavaliselt hööveldatud pool- või täissulundiga voodrilauad. Sulundlauad on kinnitatud peitnaelutusega (nael on löödud läbi laua keele). Viimaseid haamrilööke tehes on soovitav kasutada torni, et sulundikeelt mitte rikkuda. Tööd kergendab näiteks viimistlusnaeluti kasutamine.

Lauaprofiilist sõltuvalt võib seda olla parem kinnitada ka läbi soone ning paksemaid laudu võib olla vajalik kinnitada ka otstest. Tuleb aga hoiduda otsale liiga lähedalt naelutamisest, et vältida laudade lõhenemist.
 

Esmalt laeaudis

Eelnevalt mõõdetakse üle, kas ruumi lagi ja seinad on loodis. Esimesel laual saetakse keel ära. Laud naelutatakse otstest ja läbi soone roovlati külge. Võimalikud toruavad tehakse laudisesse kohe, kui tööjärg nendeni jõuab. Toru koht mõõdetakse välja, siis kinnitatakse veel üks või kaks lauda ja märgitakse neile toruava koht. Seejärel lõigatakse laudisesse näiteks toosipuuriga vajaliku suurusega auk.

Kui laelaudis paigas, on järg seinte käes. Laudise panekut alustatakse tagaseinast, ukse ümbrus jääb viimaseks. Kui laeliiste ei panda, saab lae ja seina vahelise prao laiuse fikseerimiseks appi võtta näiteks õhukesed vineeriribad. Kui seinte liitekohad on nähtavad (liistud puuduvad), saab ka liitekoha laudadele ühesugused vahed vineeriliistudega, mis pannakse iga seinalaua kinnitamise ajaks selle mõlemasse otsa. Korrektse tulemuse eeldus on loodis alussõrestik.
 

Seinad olgu korrektsed!

Püstlaudisega voodri nurki pole tingimata tarvis liistudega katta. Sama kehtib ka rõhtlaudise kohta, kui lauad on hoolikalt välja mõõdetud ja puhtalt saetud. Liistude kasutamine tuleks otsustada enne laudise paneku alustamist.

Kui nurgaliiste ei panda, värvitakse aurutõke nurkadest tumedaks, et hõbedane materjal hiljem vastu ei läigiks. Loodis alussõrestikule laudise paigaldamine on lihtne. Roovlattide paigaldamisel kasutatakse loodi ja vajadusel ka kiile. Lakke ja seintele voodri alla jäetakse 20–25 mm õhuvahe. Kütmisel soojeneb õhuvahega seinapind kiiremini ja pärast saunaskäiku kuivavad lauad ka tagumiselt poolelt rutem.

Ukse- ja aknaavade juurest võetakse vanad piirdelauad maha ja paigaldatakse liistroovitis. Kui vooder paigas, kaetakse nähtaval oleva roovi küljed katteliistuga ja pannakse vanad katteliistud tagasi. Kui katteliiste ei kasutata, peavad aknaavasid ümbritsevad lauad olema ühepikkused ja puhtalt saetud.

 

Kuumasõbralikud puuliigid

Sauna leiliruumi laudiseks sobivad haab ja lepp. Kasutatakse ka termopuitu või eksootilisi puuliike, nagu magnoolia või abachit. Leiliruumi puitvoodri pinda üldjuhul ei töödelda, aga kui on soov tooni muuta, võib kasutada näiteks saunavaha.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid