Millest sõltub akna hind ja kui suurt rolli mängib soojapidavus?
kodus.ee
Energiatõhusate akende puhul on hulk olulisi ja kohati vastuolulisi nõudeid, mida peab silmas pidama. | Shutterstock

Energiatõhususe normid eeldavad üha paremaid ehitusmaterjale, nende hulgas soojapidavamaid aknaid. Kas soojapidavam aken on oma kõrgemat hinda väärt ning millistest komponentidest sõltub akna hind kõige rohkem?

Selge on see, et kvaliteetsemad materjalid on ka kallimad. Mille arvel aken kallimaks muutub? Kas meie tootjatel on üldse pakkuda liginullenergiahoonetele sobivaid tooteid?

Indrek Rüütel firmast Viking Window AS seletab, et kui 2-kordse klaasi asemel on 3-kordne klaaspakett, siis on tootel juures 1 klaasileht, 1 klaasidevaheline vaheliisturing ning 1 kamber, mida argooniga täita. Lisaks tuleb arvestada sellega, et kui varem oli klaaside vahel alumiiniumliist, siis energiatõhusas aknas tuleb kasutada nn sooja serva vaheliistu, mis on kallim.

Kui tahta tavalise 2-kordse 24–26 mm paksusega klaaspaketi asemel kasutada energiatõhusat 3-kordset klaaspaketti 36–52 mm paksusega, eeldab see enamikul juhtudel paksemate profiilide kasutamist. See tähendab, et ka näiteks puitmaterjali kulub rohkem.

Ka raami ja lengi profiilid muutuvad kallimaks, sest sinna on vaja mahutada suuremat klaaspaketti.

“3-kordne klaaspakett ja paksemad raamiprofiilid tähendavad raamile suuremat kaalu. See võib tähendada ka vajadust kasutada teistsugust hingesüsteemi. Erineva suluse (hinged, kremoonid) kasutamise vajaduse võib tingida ka muutuv profiilide kuju/geomeetria,” lisab Indrek Rüütel.

Uue energiatõhusa akna arenduse käigus võib teinekord välja jõuda tulemuseni, kus on vaja senisest sootuks erinevat tootelahendust. Kasutatakse ka erinevaid komposiitmaterjale koos puiduga. Samuti liigutakse sellesse suunda, kus väga kõrge energiatõhususega aknad on puitalumiiniumaknad, alumiinium jällegi aga tõstab toote hinda.

 

Hinda mõjutavaid tegureid on mitmeid

 

Liginullenergiahoonete aknad ei ole Rehaule võõras teema. Esimesed passiivmaja sertifikaati omavad aknad ja uksed paigaldati juba peaaegu kümme aastat tagasi Valga lasteaeda Kaseke.

Marko Kogermann firmast Rehau Polymer OÜ kinnitab, et loomulikult on 70 mm ehitussügavusega aken odavam ja külmem kui 80 ja 86 mm.
“Akna hind sõltub kõikidest komponentidest: profiil, klaaspakett, sulus ja tootmise hind. Arhitektidel on vaja tootjatele ette anda nõuded akendele ja seda mitte ainult akende soojusjuhtivusele. Energiatõhusate akende puhul on hulk olulisi ja kohati vastuolulisi nõudeid, mida peab silmas pidama. Nendest nõuetest lähtudes kalkuleeritakse akna hind konkreetsele objektile. Iga aken on rätsepatöö ja omab oma hinnasilti,” seletab Marko Kogermann.
Seega oleks vale küsida, kui palju on kvaliteetsem aken kallim – kallim millest? Õigem on Marko Kogermanni sõnul küsida, palju raha hoiab kokku energiasäästlik aken, mille Uw = 0,72 võrreldes eelmise põlvkonna akendega, mille Uw = 1,4.
Kõik moodsad profiilisüsteemid peaksid olema Uf ≤ 1,0, sellisel juhul saab probleemideta valmistada väga väikese soojakaoga aknaid.

PVC-akende puhul mõjutab hinda kõige rohkem just klaaspakett. Teet Vaask firmast Plasto AS toob välja kolm tegurit, millest akna hind sõltub.
* Klaaspaketi valik. 2-kordne vs. 3-kordne, erinevate päikesekaitseklaaside kasutamine, klaaspaketi vaheprofiilid.

* Profiili valik: kahe või kolme tihendiga profiil.

* Akende värv: PVC-akende puhul on värvilised aknad võrreldes valgetega 10–20% kallimad.

 

Moodsad aknad on läinud keerulisemaks

 

Mida suurem on aknaklaasi päikesefaktor, seda rohkem läbib klaaspaketti päikesekiirgus ehk soojus. Mida rohkem hoone aknaid asub lõunakaares, seda suurem on päikesepaisteliste ilmadega siseruumidesse jõudva soojusenergia hulk. Päikesefaktor varieerub sõltuvalt selektiivklaaside paiknemisest klaaspaketis. Standardsete lahenduste korral on kahekordse klaaspaketi päikesefaktor 56–61% ja kolmekordse puhul 47–55%.

“Sobivad aknad on olemas, soojusjuhtivuse näitaja Uw 0,8 W/m²K saavutamine ei ole ülemõistuse keeruline. Soojusjuhtivus, päikesefaktor jms on projekteerija poolt energiamärgises ette antud, ühtset standardit ei ole. Umbes 75% toodangust on 3-kordse klaaspaketiga ja soojusjuhtivusega 0,8–1,0 W/m²K. Tähelepanu tuleb pöörata akende paigaldamisele: auru- ja tuuletõkketeipide kasutamine, sobiv paigaldusvaht. See kõik kokku annab soovitud lõpptulemuse. Aknad on läinud keerulisemaks, nende tootmise ettevalmistus võtab rohkem aega. Et tagada kvaliteetset toodangut mahus järele andmata, paigaldasime sel sügisel uue profiilide ettevalmistuse keskuse: edaspidi toodetakse nii Saksa kui ka Skandinaavia tüüpi aknad kõik CNC-juhtimisega täisautomaatsetel tootmisliinidel,” räägib Teet Vaask.


Aken ilma õige paigalduseta ei anna mingit tulemust


Silmas tuleb pidada, et kõik tänapäevased aknad vajavad eripaigaldust. Ei piisa enam vahust ja silikoonist, vaid iga sõlm tuleb korralikult läbi mõelda ja ka teostada. Sellise paigalduse hind ei ole odav, aga ilma paigaldusnõudeid täitmata kaotab energiatõhus aken oma mõtte.
Vanasti pandi aken ette vahuga, tänapäeval kinnitatakse aknad spetsiaalsete klambritega ja vaht on vaid tihendusmaterjal. Vahu puhul oluline, et see oleks elastne ning mängiks erinevate materjalide muutustega kaasa.
Kui paneme puitakna kivi avavusse, siis on selge, et erinevad pinnad hakkavad mängima.

Akende paigaldamisel on vajalikud aknalindid, mis ühest otsast kinnituvad aknaraami külge ja teistpidi asetuvad seinakonstruktsiooni külge. Kasutada tuleb nii sisemist kui ka välimist aknalinti, sest mõlemal on oma funktsioon. Üks ei lase niiskusel sisse tulla ja konstruktsiooni vahele pugeda ning teine on aurutõkke tarbeks. Aknalintide kasutamise puhul tuleb kindlasti panna täiteks vaid elastset vahtu.
“Prognoosida, kui palju maksavad aknad kahe aasta pärast, oleks vastutustundetu, liiga palju on mõjutavaid tegureid. Võrreldes lihtsa paigaldamisega on liginullenergiahoone akende paigaldusprotsess töömahukam, seega kallim – seda juba ka täna,” nendib Teet Vaask.

Allikas: Kodu&Aia erileht Kodu Soojaks

Sarnased artiklid