Kui reovesi ei voola minema. Kuidas rajada toimiv kanalisatsioon?
kodus.ee
Kui torustikul on palju liitumisi, hakkavad need kõik kaasa mängima. | Shutterstock

Korrektselt rajatud kanalisatsiooni hoone elanikud ei kuule ega näe, selle olemasolu ei reeda ka lõhn ja loomulikult juhib see kohe, kiiresti ning laitmatult ära kogu sinna suunduva olmereovee. Kahjuks esineb aga kanalisatsioonisüsteemides sageli probleeme.

Hoone kanalisatsioon koosneb sanitaarseadmete reoveeneeludest, torustikust (torud koos liitmikega) ja võimalikest lisaseadmetest kuni hoone välisseinani. Hoone kanalisatsioon tuleb rajada üldjuhul isevoolne ja selle toimimiseks on vajalik tagada torustiku õhutus.

Siinjuures peab mainima, et piisava õhutuse olemasolu torustikus on isevoolsete süsteemide puhul eriti kriitilise tähtsusega..

Edasi lugemiseks

Esimene kuu 0.99€, edaspidi 2.99€ kuus

Sarnased artiklid