Kui kodu vajab helikindlat ust

Mariliis Pinn
Kui soovitakse helikindlat ust, siis peaks olema ka seinad piisavalt helikindel - vastasel juhul ei ole helikindlusega uksest kasu. | Shutterstock

Tänapäevase elukeskkonna müratase sunnib meid järjest rohkem panustama heliisolatsioonile. Kui suurt rolli selles mängib uks?

Heliisolatsioonile mõeldakse küll korteri välisukse juures, kuid see aspekt ei ole vähemtähtis ka eluruumis erinevaid tube eraldavate uste juures. "Siseuksi on erineva heliisolatsiooniga ja valikul lähtuge alati esmalt projekteerija esitatud nõutud minimaalsest heliisolatsiooniklassist. Kui projekteerija ei ole esitanud ustele kindlaid minimaalseid helitõkkenõudeid, siis lähtuge ruumide kasutusotstarbest ning perekonna elustiilist," soovitab JELD-WEN Eesti AS Müügijuht Kaja Laan.

Kui eluruumis on kodukino või on peres muusik, siis stuudio või kodukino ruumile soovitab Laan vähemalt Rw 38dB heliisolatsiooniga uksi. "Kabinetiukse valikul lähtuge isiklikust eelistusest, kui vaikset ruumi töötamiseks vajate ja kui palju võib tavaelu tööruumi kostuda. Magamistoa- ja lastetoaukse valikul pidage silmas, kas majas on erineva vanusega lapsi, kas perel on koduloomi, kus on telerite ja muusikakeskuste asukohad jne. Ei ole meeldiv, kui koera haugatus äratab äsja uinunud beebi või koolieelikute mängu saatvad kilked segavad koolilapsel õppida,” jagab Laan soovitusi.


Ka tavaline uks summutab pisut heli
 

Kvaliteetuks OÜ juhatuse liige Kadi Normet selgitab, et on olemas erinevaid variante siseuksi, millel on olemas ka erinev helikindlus. Alustame nö kõige „lahjemast“ helikindlast uksest. Selles kategoorias tavaline siseuks koos lävepakuga, millel reaalset katset pole laboris teostatud. „Oleme teinud objektil paigaldatud uksele katse ja antud uks annab kohati isegi pea 20 dB helikindlust välja,” toob Normet välja.

Madalaim reaalselt katsetatud helikindlusega siseuks on 36-39dB uksed. „Neid kasutatakse kõige laialdasemalt nii korteri kui kontoriustena.  Antud uksi on nii silemetallist kui ka puidust.  Helikindluse annab tootele spetsiaalne ukselehe sisu, ukse tihendid, lävepakk ja korrektne ukse paigaldus,“ selgitab Normet. „Ainult katsetatud helikindlus pole ukse helikindluse puhul määrav, vaid ka korrektne ukse paigaldus ja lävepaku paigaldus. Helikindlale uksele ei saa paigaldada ventilatsiooniresti ning lävepakk peab ka kindlasti paigaldatud olema.”

Puutumata igapäevaselt kokku uste heliisolatsiooniga on raske aduda tootekirjelduses näidatud dB heli tajumist kõrvaga. „Umbkaudu Rw25 dB on kõige tavalisemate kärgpappsisuga uste helipidavus, kui need on paigaldatud koos lävepakuga. Kui kasutada tihendiga lengi, siis on sellise ukseploki helipidavus umbkaudu 27 dB. Tänapäeval ehitatud uutel kortermajadel on enamasti korterite välisustena kasutusel Rw38 dB heliisolatsiooniga uksed. JELD-WEN Sound seeria siseuksed kuuluvad Rw30 dB heliisolatsiooniindeksi alusel 25 dB heliisolatsiooniklassi,” selgitab Laan.

Helitõkkeukse helipidavus sõltub suuresti ukse konstruktsioonist ja võtmesõnadeks on materjal ja tihendid. Massiivse sisuga katkestatud materjaliga paks uks on alati suurema heliisolatsiooniga kui õhuke kärgpappsisuga uks. „Helitõkkeuste kasutamisel peame teadma, et näidatud heliisolatsioon on tagatud ainult ukse korraliku sulgumise korral. Siinkohal peame teadma, et kui uks on suletud, siis ei pääse õhk läbi ukse ning sellised ventilatsioonilahendused, kus sissepuhe ja väljapuhe jäävad helitõkkeukse suhtes teine teisele poole, ei saa ventilatsioon ja heliisolatsioon samaaegselt toimida,” juhib ta tähelepanu, et kogu projekti tuleb tervikuna vaadata.

Kui on soovitud helikindlat ust, siis peaks Normeti sõnul olema ka paigaldatav sein piisavalt helikindel- vastasel juhul ei ole helikindlusega uksest kasu, sest heli kostub läbi seina.

"Nii heli- kui ka tuletõkkeuksi valides veenduge, et ust ümbritsev sein vastaks samadele helitõkkenõuetele kui uks – paigaldades kõrge heliisolatsiooniga ukse halvasti isoleeritud lae või seintega ruumi ei saavutata oodatud tulemust,” lisab ka Laan. Helitõkkeukse paigaldamisel tuleb väga täpselt jälgida paigaldusjuhendis märgitud nõudeid – vastasel juhul ei saavutata märgitud heliisolatsioonitaset.

Normet toob välja, et on olnud juhuseid, kus klient on ise paigaldanud helikindla ukse ja kurtnud, et kõik helid kostuvad kortermaja koridoris ja lähemalt uurides ongi selgunud, et toode ei ole paigaldatud vastavalt nõuetele.
Seega on iga helitõkke toote puhul väga oluline, et kõik kriteeriumid oleks täidetud.

Tavalisel siseuksel tihti tihendit ei ole – olenevalt tootest. „Helikindlatel ustel on alati tihendid – need ei lase helil nii lihtsalt läbi kostuda,” toob Normet veel ühe erinevuse.


Kuhu ja milline uks?
 

Helitõkke uksi kasutatakse nii kodustes tingimustes, kontoris, kortermajas – igal pool, kus on vajadus kas välismüra või siseruumide vahelist müra summutada. 
Kortermajas – koridori müra ei kostu korterisse. Büroohoonetes ruumide vahelised uksed – töötajatel on natuke vaiksem tööd teha.

Kino, teater, raadio- antud hoonetes on helikindlus eriti oluline ja sinna paigaldatakse alati maksimaalse helikindlusega tooted. „Ruume, kus kasutatakse helitõkkeuksi on väga palju ja neid kasutatakse väga suures mahus,” lisab Normet.

Eestis enimlevinud maksimaal"eid helikindlusega kasutuses olevad uksed on 42dB. "Veel suurema helitõkkega uksi on võimalik toota erandkorras, aga see on alati eriprojekt ja erikonstruktsioon,” kinnitab Normet. „Ühe variandina saab kasutada ka topeltuksi, mis annavad kokku suurema helikindluse."

„Olenevalt ukse paigaldamise ruumist, saame määratleda, mis toode sinna kõige paremini sobib. Kui on tegemist näiteks korteriuksega, siis sinna paigaldatakse eelkõige helitõkke-metalluks – seda eelkõige ka kehtestatud tuletõkke normidele ja turvalisusele. Korteri metallustel on paigaldatud ka turvatapid need kaitsevad ukselehe eest tõstmist, juhul kui hinged või lukk lõhutakse.  Kontorites, büroodes või kodustes tingimustes on eelistatud puithelitõkke uksed, seda visuaalse välimuse poolest,” räägib Normet eelistustest.


Kallim kui tavaline uks


"Helitõkke uksed maksavad alati rohkem kui tavaline uks - kuna ukselehe sisu on teine, tihendid ja tihtipeale ka konstruktsiooni erinevus- see toob kaasa hinnalisa," selgitab Normet.
Ostes helitõkkeuksi tuleb arvestada veidi kallima hinnaga kui tavaline massiivne siseuks. "Kokkuvõtvalt võib öelda, et mida standardsem ja lihtsam on toode, seda odavam on hind. Mida rohkem esitame uksele eritingimusi, seda kallimaks muutub hind. Nii heliisolatsiooni-, tuletõkke- kui ka sissemurdmiskindluse nõue kergitavad hinda ja seda just tänu ukse ehituse eripärale," ütleb Laan.
Lisaks tuleb valmis olla lisatasudeks visuaalsete erisoovide korral – näiteks helitõkkeuksi saav tellida väga erinevate ukse servadega ning kattematerjaliga. Viimistluselt on värvitud toode kõige odavam ning laminaadi ja spooni tüübist sõltuvalt suurenev hind – mida eksootilisem spoon või erilisem laminaat, seda kõrgemaks kujuneb hind.

Sarnased artiklid