Katuseaken – rõõmu ja valguse allikas või mure tekitaja?
TM Kodu&Ehitus
Uusi katuseaknaid paigaldatakse üldiselt siis, kui ette on võetud katuseremont, et samal ajal saab ka katuse kandekonstruktsioonid uuendatud. | Shutterstock

Katuseaken võib elanikele tuua nii rõõmu kui ka muret. Katusesse tehtud avaga, mis küll kinni pannakse, kaasneb siiski alati risk. Maja konstruktsiooni osadest on kindlasti katuseaken see, mis enim jutuainet tekitab.

Katuseaken sobib põhimõtteliselt igasugusele katusele ja peaaegu igasuguse katusekattematerjali puhul. Katuseaknaid saab paigaldada 15–90kraadise kaldega katustesse. 0–15kraadise kaldega katuste jaoks on olemas teistsugused katuseaknad. Kui majal on pööning, siis sellise maja  ülakorruse katuseakna jaoks on olemas valgusšahtid. Selliseid katuseid, kuhu oleks võimatu katuseakent paigaldada, pole, aga osas kohtades vajab katuseakna paigaldamine lihtsalt rohkem tööd. Kui näiteks tellitakse suuremõõtmeline katuseaken sellisele katusele, kus sarikate vahe on tihe, tuleb kasutada juba ehitusinseneri abi, kes vastavad arvutused ja paigaldusjoonise teeb.
Vanade majade puhul tuleb katuseakende paigaldamisel majaga hoopis põhjalikumalt tutvuda, kuna ehitamisaegseid jooniseid ei pruugi enam alles olla.

 

Õige aknatüübi valik

 

Katuseakende valimisel tuleb arvesse võtta maja konstruktsioone ja olemust ning majaelanike  käitumistavasid, mida sobitada olemasoleva katuseakende valikuga.

Kõigepealt tuleb selgeks saada, millisesse ruumi tahetakse lisapäevavalgust. Näiteks maja lõunapoolsel küljel tasub töötoa katuseaken paigaldada põrandast üsna kõrgele, et päikesevalgus paistaks kõigepealt toa seinale ja alles sealt peegelduks töölauale. Magamistubadesse ja lastetubadesse soovitakse üldiselt hommikuvalgust ja neis ruumides tasub katuseaknad paigaldada põrandapinnale lähemale.

Asjatundjad soovitavad, et katuseakende pind võiks olla võimalikult suur – kas üks suur aken või mitu väiksemat, sest põhjamaades ei ole päevavalgust kunagi üleliia. Kui päevavalgust on vaja vähemaks saada või seda muundada, siis on katuseakende jaoks olemas vastavad päikesesirmid ja markiisid ning rulood.

 

Katuseakende hingedevariandid

 

Katuseakendel on erinevad sulgemis- ja avamismehhanismid, mille osatähtsus on suur ja seega peaks nendega põhjalikult tutvuma. Paljud ei tea sedagi, et on olemas selline katuseaken, mis võib olla ka katuse hooldusluugiks ja evakuatsiooniväljapääsuks ehk siis multifunktsionaalne katuseaken.

Katuseaknaid on keskhingedega ja üla- ning keskhingedega. Keskhingedega katuseaknal on avamiskäepide ülemise aknaraami küljes, et selle alla saab ka lisatarvikuid paigaldada. Kaskhingega aken pöördub peaaegu täielikult hingetelje ümber ja seega on lihtne sellist akent siseruumis olles turvaliselt ka väljastpoolt pesta.

Üla- ja keskhingega akendel on avamislink alumisel aknaraamil ja aken on peidus olevate vedrude tõttu võimalik väljapoole lahti lükata ülemiste hingede abil, mispuhul akna all akna avas on võimalik püsti seista. See aknatüüp, suurusest sõltuvalt, sobib ka evakuatsiooniluugiks. Keskhingi kasutades on aken hingetelje ümber pööratav ja nii on akna väliskülje pesu ruumis sees olles lihtne ja turvaline.

On olemas ka katuseluugid ning suitsuluugid, mis sarnanevad tavalise katuseaknaga ja seega sobivad ka kasutamiseks samades ruumides.

 

Katuseakna paigaldagu asjatundjad

 

Katuseakana väljavahetamisel on akna küljes tüübi silt, kus on näha akna mõõdud. Aknavahetuse käigus valgusšaht võetakse lahti tavaliselt tervenisti või osaliselt, et saada selgust, kuivõrd õigesti on soojustus ja aurutõke paigaldatud.

Veekindlaks saadakse katuseaken üldiselt päevaga; lisaaega kulub näiteks plekitöödele (masinvaltsiga katuseplekk) ja sisemise katusepoole töödele (soojustus, aurutõke, siseviimistlus, pahteldamine ja värvimine). Katuseaken paigaldagu spetsialistid. Maaelanikud ise võivad teha seesmised viimistlustööd, mis akna tehnilise toimivuse suhtes tähtsust ei oma.

Katuseakna paigaldamisel on põrandal vaja ruumi üldiselt vaid aknaalusel pinnal.

 

Lumi ja sodi tuleks ära puhastada

 

Endisaja katuseakende puhul oli nende soojapidavuse ja paigaldamisviiside suhtes palju ära teha. Omaaegseid valesti paigaldatud katuseakendest tulenevaid probleeme esineb tänapäevalgi veel kurvastavalt palju. Ka parim toode ei toimi ideaalselt, kui see on valesti paigaldatud ja seega tasub eelnevalt katuseakende paigaldamist pakkuvate firmade suhtes selgust saada.

Kõik tänapäevased Velux-katuseaknad on kolmekordse klaasiga, mistõttu soojakadu on tunduvalt väiksem. Olemas on valikus ka parima UV-koefitsiendiga (0,51 W/m²K) passiivmajadelegi sobiv katuseaken.

Velux-katuseakende kvaliteedi parandamiseks tehakse rohkesti arendustööd erinevates kohtades Euroopas.

Väikeelamus tuleb maja kõiki osi korrapäraselt hooldada ja katuseaken ei ole selles suhtes erand.

Kui katuseakna raamimaterjaliks on lakitud või värvitud mänd, on vaja jälgida, millal aknaraam vajaks ülevõõpamist. On olemas ka hooldusvabad aknaraamid – valgest valupolüuretaanist aknaraam ja -leng, mille sisemine osa on kuumtöödeldud puit.

Katuseakna välispoolel tuleb tagada, et vesi saaks vabalt aknalt alla valguda ehk siis igasugune sodi ja lumi tuleb akna pealt ja kõrvalt ära puhastada. Eriti just vanemate akende puhul tasub   käsikruvikeerajaga ka katteplekkide kruvisid kinnimale keerata. Uute katuseakende puhul on nähaolevaid kruvisid mõni, vanadel akendel on neid rohkem. Peaaegu kõikide pärast 2000. aasta valmistatud katuseakende jaoks on olemas ZIS-lisatihendid, mille saab hiljem paigaldada näiteks klaasivahetamise käigus.

 

Viis tavalisimat viga, põhjused ja remont

 

1. Siseõhu niiskus kondenseerub külmades katusekonstruktsioonides.

Põhjus: Ebapiisav aurutõke.

Remont: Aurutõke tuleb õhutihedaks teha.

 

2. Katuslae õhustus on ebapiisav.

Põhjus: Katuseaken takistab tavaliselt õhu liikumise katuslaes.

Remont: Katuslaes tagatakse piisav õhu liikumine, et katuseaken seda ei takistaks.

 

3. Vihma- ja sulamisveed imbuvad konstruktsioonidesse.

Põhjus: Vilets materjalide liitekohtade tihedus ja ebapiisav katusekatte ülestõste akna külgedel.

Remont: Katuseakna konstruktsioonid tihendatakse ja tehakse akna ümber katusekatte piisavas kõrguses paigaldus.

 

4. Niiskus kondenseerub külmadele pindadele.

Põhjus: Külmasillad.

Remont: Parandatakse soojustust sedavõrd, et külmasildu ei tekiks.

 

5. Katuse aluskattele tekkiv niiskus jõuab katuslae konstruktsioonidesse.

Põhjus: Aluskatte halb paigaldus.

Remont: Tuleb tagada, et aluskate oleks ühtne ja et sellele sattunud vesi pääseks takistusteta ära voolama.

Kokkuvõtteks: Katuseakendega seotud probleemid on tihti eelmainitud nähtuste koosesinemine. Eelduslikult tuleb katuseaknad ja neid ümbritsevad materjalid paigaldada ja ka remontida selliselt, et probleeme ei tekiks.

Sarnased artiklid